Matematika (maktab kursi)

Dr. G'ofurjon Ibragimov Fizika-matematika fanlari doktori, Udemy

E'tiboringizga havola qilinayotgan ushbu video-darslar maktab matematikasini o’rgatishga qaratilgan. Undagi darslar asosan o’tilgan mavzularni esga olmoqchi bo’lgan, maktab matematikasini mustaqil o’rganmoqchi bo’lgan o’quvchilarga mo’ljallangan bo’lsada undan maktab o’qituvchilari ham foydalanishlari mumkin.

Matematikani yangi boshlayotgan o’quvchilarga dastlab video-darslarda yechilgan misol va masalalarni qaytadan mustaqil yechib, so’ngra dars oxirida berilgan topshiriqlarni yechishni tavsiya qilamiz.

Biz darslarni shartli ravishda ikki qismga ajratdik:

 • 1-qismda asosiy qoidalar, formulalar, v.k. beriladi. Bu qismda mavzular misollar yordamida tushuntiriladi.
 • 2-qismda esa ayrim mavzular kengaytiriladi, darsliklarda uchramaydigan, lekin tez yechimga olib keluvchi formulalar ham berilishi mumkin.

2-qism faqat 1-qismni o’zlashtirgan o’quvchilarga tavsiya qilinadi. Undan oily o’quv yurtlariga kirish ishtiyoqida bo’lgan o’quvchilar ko’plab misollarning yechimlarini o’rganishlari mumkin. 2-qismning oxirida ham topshiriqlar berilgan bo’lib ular asosan test to’plamlaridan olingan. Video-darslarda yechilgan misollar bu topshiriqlarning nisbatan murakkabrog’i yoki tipik misollarini tashkil etadi.

O’zlarining qimmatli vaqtlarini ayamay ushbu kursga taaluqli fikr va mulohazalarini bildiradigan tinglovchilarga oldindan o’z minnatdorchiligimizni bildiramiz.

Category: Math and Science
 • What are the requirements?
  • Boshlang'ich sinflar matematikasi (qo'shish, ayirish, karra jadvali va hokazo boshlang'ich bilimlar).
 • What am I going to get from this course?
  • Over 82 lectures and 9 hours of content!
  • Matematikadan maktab kursini esga olish
  • O'quvchilarni bitiruv va oliygohlarga kirish imtihonlariga tayyorlash
 • What is the target audience?
  • Maktab o'quvchilari
  • Abiturientlar
  • O'qituvchilar
  • Farzandlariga matematika fanidan yordam berishni istagan ota-onalar
  • Matematika fanidan bilimlarini yangilab olishni istagan barcha hohlovchilar

SECTION 1: Muqaddima
 • Kirish so'zi
 • Qo'llanma
 • SECTION 2: Natural sonlar. 1-qism
 • Natural sonlar va amallar ketma-ketligi
 • Qoldiqsiz bo'linish belgilari
 • Tub ko'paytuvchilarga ajratish
 • EKUB va EKUK
 • Qoldiqli bo'lish
 • Mustaqil ishlash uchun misollar
 • SECTION 3: Natural sonlar. 2-qism
 • Natural sonlarga oid misollar
 • Qoldiqsiz bo'linish belgilari
 • Qoldiqsiz bo'linish belgilariga oid misollar
 • Qoldiqli bo'lish
 • Qoldiqli bo'lishga oid misollar
 • EKUB va EKUKga oid misollar
 • Sonning oxirgi raqami
 • Oxirgi raqamni topishga oid misollar
 • SECTION 4: Butun sonlar. 1-qism
 • Butun sonlarni qo'shish va ayirish
 • Butun sonlarni ko'paytirish va bo'lish
 • Butun sonlarni darajaga ko'tarish
 • Butun sonlarni taqqoslash
 • Mustaqil ishlash uchun misollar
 • SECTION 5: Butun sonlar. 2-qism
 • Butun sonlarga oid misollar
 • SECTION 6: Oddiy kasrlar. 1-qism
 • Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish
 • Turli maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish
 • Kasrlarni qisqartirish
 • Kasrlarni ko'paytirish
 • Kasrlarni bo'lish
 • Kasrlarni darajaga ko'tarish
 • Kasrlarni taqqoslash
 • Mustqail ishlash uchun misollar
 • SECTION 7: Oddiy kasrlar. 2-qism
 • Oddiy kasrlarga oid misollar. 1-qism
 • Oddiy kasrlarga oid misollar. 2-qism
 • Oddiy kasrlarga oid misollar. 3-qism
 • SECTION 8: Butun va kasr qismga ega sonlar. 1-qism
 • Qo'shish va ayirish
 • Ko'paytirish va bo'lish
 • Darajaga ko'tarish
 • Butun va kasr qismga ega sonlarga oid misollar
 • Mustaqil ishlash uchun misollar
 • SECTION 9: Butun va kasr qismga ega sonlar. 2-qism
 • Butun va kasr qismga ega sonlarga oid misollar
 • SECTION 10: O'nli kasrlar. 1-qism
 • Qo'shish va ayirish
 • Ko'paytirish
 • Bo'lish
 • Darajaga ko'tarish
 • Taqqoslash
 • O'nli va oddiy kasrlar ustida amallar
 • Cheksiz o'nli davriy kasrlar
 • Mustaqil ishlash uchun misollar
 • SECTION 11: O'nli kasrlar. 2-qism
 • O'nli kasrlarga oid misollar
 • Cheksiz o'nli davriy kasrlarga oid misollar
 • SECTION 12: Birhadlar va ko'phadlar. 1-qism
 • Natural ko'rsatkichli daraja
 • Birhadlarni ko'paytirish va darajaga ko'tarish
 • Dates:
  • Free schedule
  Course properties:
  • Free:
  • Paid:
  • Certificate:
  • MOOC:
  • Video:
  • Audio:
  • Email-course:
  • Language: Uzbek Uz

  Reviews

  No reviews yet. Want to be the first?

  Register to leave a review

  Show?id=n3eliycplgk&bids=695438
  NVIDIA

  © 2013-2019